Alarm odwołany – woda w Błędowie zdatna do picia!

 

 

DZIŚ 7 CZERWCA PPWK”WKRA” POINFORMOWAŁA NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ WODY, ŻE WODA DOSTARCZANA  DO BŁĘDOWA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I OCZYWIŚCIE NADAJE SIĘ DO KONTAKTU ZE SKÓRĄ 

 

 

W piątek 31 maja PPWK „Wkra” poinformowała mieszkańców Błędowo o skażonej wodzie. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zakazał wykorzystywać ją do celów spożywczych (nawet po przegotowaniu). Mieszkańcy mogą korzystać z zakwestionowanej wody jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Taki stan ma trwać do odwołania. Operator wodociągowy podjął już działania naprawcze. Próbki wody są badane, czysta woda ma powrócić do sieci z końcem tygodnia.
Woda pitna jest dostarczana codziennie beczkowozami i rozlewana przy przystanku nieopodal ulicy Brzozowej oraz na pętli komunikacji lokalnej przy jeziorze. Codzienne SMS informują mieszkańców o godzinach postoju beczkowozów.
Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać telefonicznie prośby o dostarczenie wody indywidualnie pod nr telefonu: 22 765 21 51.

Serwis SMS
Jeżeli chcesz otrzymywać informację drogą SMSową z Gminy Pomiechówek aktualne informację zarejestruj się:

Prawidłowa rejestracja w Serwisie SMS Gminy Pomiechówek polega na wysłaniu
wiadomości SMS o treści:
 SMS o treści TAK.POM na numer 661-000-209 – STREFA MIESZKAŃCA
(wydarzenia kulturalne, sportowe, sprawy społeczne)
 SMS o treści TAK.BEZP na numer 661-000-209 – BEZPIECZEŃSTWO
(sytuacje kryzysowe, zagrożenia pogodowe, awarie)
Każda kategoria wymaga wysłania oddzielnej wiadomości SMS.
Koszt rejestracji to cena 1 SMSa u twojego operatora, koszt otrzymywania SMS = 0 zł.