Sami swoje czyli Fundusz Sołecki Błędowa na 2019 rok.

Fundusz Sołecki Błędowa w 2019

W środę 9 stycznia 2019 r. w świetlicy błędowskiej odbyło się zebranie mieszkańców w sprawie budżetu sołeckiego na rok 2019. Podczas dyskusji nad rozdysponowaniem środków padło kilka propozycji spośród których wybrano 3 priorytetowe.

Pierwsza to dalsze zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, tak aby ten zakątek był miły i przyjazny do spędzania wolnego czasu. Następnie cześć środków zostanie przekazana na budowę progu zwalniającego przy ulicy Brzozowej. Ostatnią inwestycją na ten rok będzie odnowienie betonowego przystanku autobusowego w taki sposób aby stał się wizytówką Błędowa. Z budżetu przeznaczono na ten cel około 5000 zł.

Dodatkowo ustalono za przykładem ulicy Brzozowej iż każdego roku ze środków funduszu sołeckiego będzie przeznaczana pula pieniędzy w wysokości nie mniejszej niż 3500 zł na potrzeby mieszkańców danej ulicy.

Brak prądu w Błędowie – do 23.06 do godz. 12:00

Z powodu wczorajszych nawałnic i burz w Błędowie brak prądu. Wysiadła stacja trafo o przepustowości 15 000 Volt. W dniu dzisiejszym są prowadzone prace zmierzające do usunięcia awarii. Bez prądu pozostaje również połowa miejscowości naszego regionu, Leocin i wioski wokół niego, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek i okolice. Przewidywalna godzina przywrócenia zasilania to godz. 12:00 w dniu 23 czerwca