Wybory sołtysa w Błędowie

Nowy Sołtys Pan Piotr Mrokowski

Dnia 6 marca br odbyło się zebranie na świetlicy, na którym wybraliśmy nowego sołtysa i radę sołecką. W zebraniu sołeckim uczestniczyli mieszkańcy uprawnieni do głosowania była również ustępująca Pani sołtys Wioletta Śliwińska oraz Wójt gminy Pomiechówek Pan Dariusz Bielecki. Głosami wyborców został wybrany na nowego Sołtysa Pan Piotr Mrokowski, który nie miał kontrkandydata. 

W wyborach do Rady Sołeckiej wybrano:

-Marzenę Drzazgowską – przewodnicząca

-Ewę Macińską

-Jacka Czerwińskiego

Nowemu sołtysowi i członkom rady sołeckiej gratujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

 

Pani Wioletta Śliwińska

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować p. Wiolettcie Śliwińskiej za 20 lat pracy na rzecz sołectwa błędowo. Dziękujemy za wysiłek i pracę, jaką wykonała przez ten długi czas. Jej kadencja zaowocowała wieloma udanymi inwestycjami na terenie sołectwa.

Pani Wioletta dała się poznać nie tylko jako sprawny urzędnik, ale przede wszystkim jako człowiek, który rozumie potrzeby innych i dba o interes naszej małej ojczyzny. Dziękujemy za wszystkie lata bycia razem z nami.

Mieszkańcy Błędowa