Wybory sołtysa w Błędowie

Nowy Sołtys Pan Piotr Mrokowski

Dnia 6 marca br odbyło się zebranie na świetlicy, na którym wybraliśmy nowego sołtysa i radę sołecką. W zebraniu sołeckim uczestniczyli mieszkańcy uprawnieni do głosowania była również ustępująca Pani sołtys Wioletta Śliwińska oraz Wójt gminy Pomiechówek Pan Dariusz Bielecki. Głosami wyborców został wybrany na nowego Sołtysa Pan Piotr Mrokowski, który nie miał kontrkandydata. 

W wyborach do Rady Sołeckiej wybrano:

-Marzenę Drzazgowską – przewodnicząca

-Ewę Macińską

-Jacka Czerwińskiego

Nowemu sołtysowi i członkom rady sołeckiej gratujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

 

Pani Wioletta Śliwińska

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować p. Wiolettcie Śliwińskiej za 20 lat pracy na rzecz sołectwa błędowo. Dziękujemy za wysiłek i pracę, jaką wykonała przez ten długi czas. Jej kadencja zaowocowała wieloma udanymi inwestycjami na terenie sołectwa.

Pani Wioletta dała się poznać nie tylko jako sprawny urzędnik, ale przede wszystkim jako człowiek, który rozumie potrzeby innych i dba o interes naszej małej ojczyzny. Dziękujemy za wszystkie lata bycia razem z nami.

Mieszkańcy Błędowa

Sami swoje czyli Fundusz Sołecki Błędowa na 2019 rok.

Fundusz Sołecki Błędowa w 2019

W środę 9 stycznia 2019 r. w świetlicy błędowskiej odbyło się zebranie mieszkańców w sprawie budżetu sołeckiego na rok 2019. Podczas dyskusji nad rozdysponowaniem środków padło kilka propozycji spośród których wybrano 3 priorytetowe.

Pierwsza to dalsze zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, tak aby ten zakątek był miły i przyjazny do spędzania wolnego czasu. Następnie cześć środków zostanie przekazana na budowę progu zwalniającego przy ulicy Brzozowej. Ostatnią inwestycją na ten rok będzie odnowienie betonowego przystanku autobusowego w taki sposób aby stał się wizytówką Błędowa. Z budżetu przeznaczono na ten cel około 5000 zł.

Dodatkowo ustalono za przykładem ulicy Brzozowej iż każdego roku ze środków funduszu sołeckiego będzie przeznaczana pula pieniędzy w wysokości nie mniejszej niż 3500 zł na potrzeby mieszkańców danej ulicy.

Brak prądu w Błędowie – do 23.06 do godz. 12:00

Z powodu wczorajszych nawałnic i burz w Błędowie brak prądu. Wysiadła stacja trafo o przepustowości 15 000 Volt. W dniu dzisiejszym są prowadzone prace zmierzające do usunięcia awarii. Bez prądu pozostaje również połowa miejscowości naszego regionu, Leocin i wioski wokół niego, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek i okolice. Przewidywalna godzina przywrócenia zasilania to godz. 12:00 w dniu 23 czerwca